Globe

“Във време на промени тези, които постоянно научават нещо ново, ще наследят света, а онези, които смятат, че са научили всичко, ще останат превъзходно обучени да се справят със света, който вече не съществува.”

Ерик Хофър

Проекти

...

Проект: "Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен"

Повече за проекта

...

Проект „Обучение в работна среда - процес на преход от училище към работа”
Повече за проекта

...

Проект: „Мобилна мрежа Източна-Югоизточна Европа за обучаеми с повишена необходимост от насърчаване” (Easy-Mobil)


Повече за проекта

...

Проект CLOU - „Възможности за насърчаване на ученето- ориентиране и подкрепа”


Повече за проекта