Кои сме ние?

Регионалният център за подпомагане на стопанските предприемачи (РЦПСП) в Плевен е сдружение с идеална цел, регистрирано на 23 ноември 1998г. Учредители на сдружението са Българо-германския образователен център – Плевен, регионалните представителства на Търговско-промишлената палата и Българската строителна камара. В сдружението членуват и Браншова бизнес камара - Плевен, Дружество “Знание” Плевен и Община Искър.

От 1998г. Регионалният център за подпомагане на стопанските предприемачи е пълноправен член на единствената децентрализирана неправителствена Асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове в България (БАРДА), която служи като форум за обмен на опит, информация и ресурси между сродни подпомагащи малкия и среден бизнес и регионалното развитие организации на национално ниво. Сдружението е регистрирано в Централния регистър на НПО към Министерство на правосъдието от декември 2003 год.