Контакти

Пенка Спасова, председател на УС

5800 Плевен, ул “Aл. Стамболийски” 1

телефон: +359/64 991522

мобилен +359/89 9139011

email: bgoz.rz@infotel.bg

© Сдружение "Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи" - Плевен