Проект “Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България” 2001-2002

Програма PHARE, пряк бенефициент. Обучение и консултиране на МСП от региона. В резултат: осъществени 366 бр. запитвания към РЦ; регистрирани нови 78 фирми в базата данни на РЦ; установени 653 контакта с фирми от региона; 278 бр. фирми – получили специфични услуги от РЦ; Осъществени 228 бр. консултации. Разкрити 6 работни места в Плевен, Монтана и Ловеч. Разработена стратегия за развитие на общинска фирма “Тролейбусни превози”. Участие в изследване на бизнес средата към АМСП.