Проект на партиципативната демокрация за млади хора с увреждания “SENSEation” 2010-2011

Програма “Младежта в действие” като партньор на HEEDA, Унгария с участие на младежи от Унгария, България и Германия. През м.август 2011 г. в Плевен беше представена пиесата „Модерният Дон Кихот”, чрез която младежите показаха ясно своето отношение и позиция по въпросите на хората с увреждания.