Проект “Заедно за Европа без дискриминация“

Мултилатерален младежки обмен, ноември 2010, Програма “Младежта в действие” като партньор на Solidarity Tracks , Гърция, с участие на младежи от Гърция, Франция, Италия.