Програма „Младежта в действие”, Младежки инициативи – транснационален проект Еко-арт работилници „Забрави различията” 2010-2012

Инициатор: Сдружение „Развитие на личността и човешките общности”, РЦПСП Плевен – ментор при организиране на 2 работилници в Никопол и партньорско посещение в Германия.