Проект на демократично участие „EuRoma 2010” септември 2010

През м.юни 2010г. в Плевен и Никопол бяха организирани и проведени открити форуми с представители на Общинските администрации, НПО и други заинтересовани страни.