Проект CLOU - „Възможности за насърчаване на ученето- ориентиране и подкрепа” ноември 2014 – октомври 2016

Clou
EU

Програма Еразъм +, Стратегически партньорства в училищното образование


Координатор: KoKoLeLe e.V.
Kommunikation und Kompetenz in Lehre und Lernen, Germany

Партньори: партньорски организации от Германия, България, Холандия, Естония, Ирландия, Швеция, Турция и два асоциирани партньори от Полша и Белгия.


Структура на партньорството: училища / гимназии, институции за обучение на възрастни и посредници на пазара на труда

Целева група: Институции, които подкрепят учащите в случай на "отпадане” от образованието, насърчават ги да започнат отново или им помагат да продължат напред.

Съдържание:

  • Примери за добри практики
  • Причини за "отпадането"
  • Методи за интервенция
  • Идеи за повишаване на привлекателността на ученето

В рамките на проекта ще бъде разработена интернет страница, отразяваща актуалните събития и дейности по проекта.

Актуална информация: в секция „Новини” и на: www.kokolele.de/clou_new/

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."