Проект “Социални предприятия” финансиран от Каунтърпарт, САЩ; 2003-2006

Консултиране и обучение на 4 НПО от региона по социално предприемачество и изготвяне на Бизнес-план. Създадени 4 социални предприятия в областта на услугите, обучение, социално подпомагане и трудова борса „Навигатор”. Разработен Наръчник по социално предприемачество.