Проект "Мрежа за социално включване на хора с увреждания” финансиран от ААМР и ФРМС, изпълняван от Сдружение „Здраве за всички”; 2007-2008

Обучение на 2 групи хора с увреждания по социално предприемачество, бизнес планиране, застъпничество и лидерство. Консултиране за създаване на социални предприятия, за разработване и управление на проекти.