Проект “YEMIS” - Young European Minority members Integrated through Sport февруари-март 2008

Програма “Младежта в действие”, дейност „Мултилатерален младежки обмен” като партньор на JugendStil e.V Германия, участие в обмена на 8 младежи от БГЦПО, Германия заедно с младежи от Румъния, Унгария и Германия.