Проект „От знание към промяна”на фирма „Манева-Томик и Сие” по ОП „Развитие на човешките ресурси”; 2008-2009

Обучение по ключови компетенции.