Проект "Построяване на Вавилонската кула" април/май 2009

По програма „Младежта в действие” Многостранен младежки обмен , Дейност 1 – "Младежта за Европа", Инициатор и координатор на проекта: Humán Eröforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régió – HEEDA, Унгария; участници от Германия, България, Румъния, Латвия и Унгария; реализиран през април/май 2009 г. в Конфехерто, Унгария – участие на 8 младежи от региона с леки физически увреждания, един координатор от БГЦПО и един – от РЦПСП.