Проект "Ромите се нуждаят от повече възможности” август 2009

Част 1: мултилатерален младежки обмен “Hello Europe” по програма „Младежта в действие” реализиран през август 2009 г. в гр. Плауен, Германия - участие на 6 младежи (от които 1 курсист от БГЦПО), един координатор от БГЦПО. Инициатор и координатор на проекта : “JugendStil e.V”, Германия

Страни, участници: Германия , Унгария, Румъния, България, Италия, Гърция.

Част 3: Проект на демократично участие „EuRoma 2010” до м.септември 2010 год. През м.юни 2010г. в Плевен и Никопол бяха организирани и проведени открити форуми с представители на Общинските администрации, НПО и други заинтересовани страни.